Ceník

Smluvní partner zdravotních pojišťoven:

            VZP, OZP, ČPZP, VoZP, ZPMV, RB

 

Posouzení zdravotního stavu na vlastní žádost 
      
/ pro sportovní akce, rekondiční pobyty…./

200,00 Kč

 

Ceník služeb pro klienty nepojištěné a pro cizince:

Standardní komplexní vyšetření: 1000,00 Kč
Kontrolní vyšetření: 500,00 Kč
EEG vyšetření + popis: 2500,00 Kč
Výpis z dokumentace 300,00 Kč
Speciální vyšetření- polohové testy, mozečkové vyš., kineziologický rozbor apod.: 500,00 Kč
Odběry a terapie dle rozsahu: cena dle konkrétních vyšetření- hladiny antiepileptik, KO, biochemie…  

 

Vyšetření cizinců samoplátců v doprovodu tlumočníka: 

Standardní komplexní vyšetření: 2000,00 Kč
Kontrolní vyšetření: 700,00 Kč
EEG vyšetření + popis: 2500,00 Kč
Speciální vyšetření- polohové testy, mozečkové vyš., kineziologický rozbor apod.: 700,00 Kč
Odběry a terapie dle rozsahu: cena dle konkrétních vyšetření- hladiny antiepileptik, KO, biochemie…